Adelbert 60 jaar – persbericht

Beste Adelbertvrienden,Adelbert Venray 60 jaar!

 

Graag nodigt het bestuur van Adelbert Venray u uit voor de vierde lezing van het seizoen 2012-2013 in de Witte Hoeve op maandag 10 december, aanvang 20.00 uur.

Drs. Hans van Reisen zal een lezing houden met de titel: Augustinus’ Belijdenissen, een geloofwaardig scheppingsverhaal. Het eigen leven als scheppingsverhaal: bespiegelingen bij de inhoud, opzet en compositie van Augustinus’ Belijdenissen.

De literaire nalatenschap van Augustinus (354-430) beslaat een tijdvak van bijna een halve eeuw en is door geleerden gerubriceerd in meer dan 130 titels. Zijn geschriften hebben een gezamenlijke omvang, die tienmaal zo groot is als alle bijbel boeken bij elkaar!
De Belijdenissen zijn Augustinus’ verreweg bekendste werk. Enkele jaren geleden verscheen een nieuwe vertaling van Drs. Wim Sleddens O.S.A. Bij de eindredactie was Hans van Reisen nauw betrokken.

In de eerste helft van de avond zal hij bespreken wat in Augustinus’ Belijdenissen aan de orde komt. Maar daarnaast gaat hij dieper in op enkele aspecten van het werk als geheel: hoe zit het werk in elkaar? Gaat het echt om een beschrijving van zijn eigen leven? Waarom schrijft hij in gebedstaal en wat zou hij daarmee beogen? Hoe kun je Augustinus’ Belijdenissen zelf lezen?
Na de pauze worden enkele representatieve fragmenten van Augustinus’ Belijdenissen gelezen en gezamenlijk besproken. Voor wie Augustinus nog niet kent kan deze avond een kennismaking zijn, wie al van of over hem gelezen heeft kan kennis nemen van recent onderzoek en nieuwe ontdekkingen over de grootste kerkvader van het christendom.

Drs. W.J.C.M. van Reisen(* 1957) is afkomstig uit de Bollenstreek, doorliep het gymnasium in Leiden, studeerde theologie en verrichtte onderzoek aan de Rijksuniversiteit en aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht en is vanaf de oprichting in 1989 werkzaam als studiesecretaris van het Augustijns Instituut in Eindhoven. Samen met anderen publiceerde hij verschillende vertalingen van Augustinus en Ambrosius.

Op de bijeenkomst zal een boekentafel aanwezig zijn. Alle beschikbare vertalingen zijn daar te koop.

Het Adelbertbestuur hoopt velen van u te mogen begroeten. U bent van harte welkom met of zonder introducé(e). Voor inlichtingen marianne.janssen@inter.nl.net