Jaarverslag 2011-2012

De ALV 2011 werd gehouden op 24 oktober 2011 en bezocht door ruim 30 leden.

 

Gedurende het afgelopen jaar bestond het bestuur uit P. Hustings (voorzitter en databeheerder), M. Janssen-Cortenbach (secretaris) E. Schraven-Joosten (penningmeester) en de dames A. Lankveld-Muntinga en M. Nota-Renders en de heren F. Thissen en J. Oomen als leden.

 

Het jaarprogramma van de vereniging verliep naar wens. Een scala aan onderwerpen kwam gedurende het jaarprogramma aan bod. Tien lezingavonden werden door het bestuur verzorgd en aan de leden aangeboden. Een lezing viel uit omdat de spreker eenvoudig weg verstek liet gaan. Het Adelbertprogramma werd op 16 juni 2012 afgesloten met een bezoek aan Laren en de Adelbert abdij in Egmond-Binnen.

 

Het bestuur vergaderde afgelopen seizoen zeven maal. Daarnaast werd het nodige in kleine commissies geregeld. De vergaderingen behelsden: de evaluatie van het programma, het organiseren van de excursie, het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad, en uiteraard het bespreken van onderwerpen en sprekers voor het nieuwe jaarprogramma van 2012-2013. Extra dit jaar waren de voorbereidingen voor het jubileum 60 jaar Adelbert.

 

In Nijmegen was op zaterdag 13 oktober 2012 het ART symposium een jaarlijks terugkerend initiatief van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert vereniging. Het thema dit jaar was: “Versobering: levenskunst of drama?” Het symposium werd ondermeer door vier bestuursleden van Venray bezocht. Deze symposia zijn overigens voor alle Adelbertleden toegankelijk.

 

Het landelijk bestuur vergaderde gedurende het afgelopen seizoen vier maal met de voorzitters van de diverse afdelingen. Het landelijk beraad Adelbert met alle bestuursleden was dit jaar in Utrecht op 17 maart 2012. Voorzitter Prof.dr. Theo van de Klundert verleende goedkeuring aan het door de afdelingen gezamenlijk opgestelde ‘Adelbertvereniging profiel’.

 

Het rooster van aftreden

Dit jaar nemen we afscheid van twee bestuursleden. Mevr. M. Nota-Renders en de heer F. Thissen. Voor de toekomst is het schema als volgt:

2012 Einde eerste termijn M. Nota-Renders niet herkiesbaar.

2012 Einde tweede termijn M. Janssen-Cortenbach, A. Lankveld-Muntinga en F. Thissen.

Dhr. F. Thissen is niet herkiesbaar

2014 Einde derde en laatste termijn P. Hustings.

2015 Einde eerste termijn E. Schraven-Joosten en J. Oomen.

Adelbert Venray kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Met het hoogtepunt op 27 oktober 2012; de viering van het 60 jarig jubileum. We beginnen als bestuur het nieuwe decennium met veel plezier. Adelbert Venray telt momenteel 153 leden, nieuwe leden zijn van harte welkom. Het programma behelst tien lezingen en de onderwerpen zijn wederom zeer gevarieerd, en wij nodigen u dan ook uit om met velen deel te nemen.

 

Venray, 20 november 2012

M.H. Janssen-Cortenbach

Secretaris Adelbert Venray