Jaarverslag 2010-2011

De ALV 2010 werd gehouden op 14 oktober en bezocht door ruim 30 leden.

 

Gedurende het afgelopen jaar bestond het bestuur uit P. Hustings (voorzitter en databeheerder), M. Janssen-Cortenbach (secretaris) E. Schraven-Joosten (penningmeester) en de dames A. Lankveld-Muntinga en M. Nota-Renders en de heren F. Thissen en J. Oomen als leden.

 

Het jaarprogramma van de vereniging verliep naar wens. Een scala aan onderwerpen kwam gedurende het jaarprogramma aan bod. Tien lezingavonden werden door het bestuur verzorgd en aan de leden aangeboden. Het Adelbertprogramma werd op 17 juni 2011 afgesloten met een bezoek aan Zoutleeuw en Hasselt.

 

Het bestuur vergaderde afgelopen seizoen acht maal. Daarnaast werd het nodige in de gebruikelijke kleine commissies geregeld. De vergaderingen behelsden: de evaluatie van het programma, het organiseren van de excursie, het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad, en uiteraard het bespreken van onderwerpen en sprekers voor het nieuwe jaarprogramma van 2011-2012.

 

In Utrecht was op 2 december 2010 het ART congres, een gezamenlijk initiatief van het Thijmgenootschap, de Radboudstiching en de Adelbert vereniging. De organisatie in Utrecht was in handen van Adelbert met het onderwerp: “Wat zegt de economische crisis over onze moraal”.

 

Het landelijk bestuur vergaderde gedurende het afgelopen seizoen vier maal met de voorzitters van de diverse afdelingen. Het landelijk beraad Adelbert met alle bestuursleden was dit jaar in Roermond op 26 maart 2011. Charles de Vilder nam afscheid als voorzitter van het landelijk bestuur en een nieuwe voorzitter werd benoemd te weten Prof.dr. Theo van de Klundert.

 

Het rooster van aftreden

Dit jaar blijft het bestuur ongewijzigd.

Voor de toekomst is het schema als volgt:

2012 Einde eerste termijn M. Nota-Renders.

2012 Einde tweede termijn M. Janssen-Cortenbach, A. Lankveld-Muntinga en F. Thissen.

2014 Einde derde en laatste termijn P. Hustings.

2015 Einde eerste termijn E. Schraven-Joosten en J. Oomen.

Adelbert-Venray kijkt terug op een jaar waarin enkele lezingavonden helaas niet het bezoekersaantal kregen wat ze verdienden. We beginnen als bestuur het nieuwe seizoen met veel plezier. Adelbert Venray telt momenteel 154 leden, nieuwe leden zijn van harte welkom. Het programma behelst tien lezingen en de onderwerpen zijn zoals u inmiddels wel gewend bent zeer gevarieerd, en wij nodigen u dan ook uit in groten getale te komen luisteren.

 

 

Venray, 24 oktober 2011

M.H. Janssen-Cortenbach

Secretaris Adelbert Venray