Jaarverslag 2009-2010

De ALV werd gehouden op 12 oktober 2009 en bezocht door ruim 20 leden.

 

Gedurende het afgelopen jaar bestond het bestuur uit M. Welschen (voorzitter), P. Hustings (penningmeester en databeheerder), M. Janssen-Cortenbach (secretaris) en de dames A. Lankveld-Muntinga en M. Nota-Renders en de heren R. Dusch en F. Thissen als leden. De heer R. Dusch heeft wegens te drukke werkzaamheden lopende het bestuursjaar afscheid genomen als bestuurslid.

 

Het jaarprogramma van de vereniging liep volgens schema. Uiteenlopende onderwerpen kwamen gedurende het jaarprogramma aan bod. Tien lezingavonden werden door het bestuur verzorgd en aan de leden aangeboden. Met een bezoek van 50 personen aan cultuurstad Essen werd op vrijdag 11 juni 2010 het seizoen afgesloten.

 

Het bestuur vergaderde afgelopen seizoen zes maal. Daarnaast werd het nodige in de gebruikelijke kleine commissies geregeld. De vergaderingen behelsden: de evaluatie van het programma, het organiseren van de excursie, het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad, en uiteraard het bespreken van onderwerpen en sprekers voor het nieuwe jaarprogramma van 2010-2011.

 

In Eindhoven was op 24 oktober 2009 het ART congres, een gezamenlijk initiatief van het Thijmgenootschap, de Radboudstiching en de Adelbert vereniging. De organisatie in Eindhoven was in handen van de Radboudstichting, het onderwerp was nanotechnologie. In 2009 heeft de Radboudstichting haar naam veranderd in Stichting Thomas More.

In 2010 op 2 december vindt het congres plaats in Utrecht en is Adelbert aan zet voor de organisatie. De uitnodiging zal u tijdig worden toegezonden. De titel is: Wat zegt de economische crisis over onze moraal.

 

Het landelijk bestuur vergaderde gedurende het afgelopen seizoen vier maal met de voorzitters van de diverse afdelingen. Het landelijk beraad Adelbert met alle bestuursleden was dit jaar in Tilburg op 10 april 2010 en werd door vier bestuursleden bezocht.

 

Het rooster van aftreden

Op 14 oktober 2010 nemen we na drie termijnen afscheid van voorzitter Maria Welschen. Voor de toekomst is het schema als volgt:

2012 Einde eerste termijn M. Nota-Renders.

2012 Einde tweede termijn M. Janssen-Cortenbach, A. Lankveld-Muntinga en F. Thissen.

2014 Einde derde en laatste termijn P. Hustings.

Adelbert-Venray kijkt terug op een jaar waarin de lezingavonden niet altijd het bezoekersaantal kregen wat ze verdienden. We beginnen als bestuur het nieuwe seizoen met zo mogelijk een nog grotere inzet. Adelbert Venray telt momenteel 167 leden. Het programma behelst negen lezingen en de onderwerpen zijn zoals u inmiddels wel gewend bent, zeer gevarieerd en wij nodigen u dan ook uit in groten getale te komen luisteren.

 

 

Venray, 14 oktober 2010

M.H. Janssen-Cortenbach

Secretaris Adelbert Venray