Jaarverslag 2008-2009

De ALV 2008-2009 werd gehouden op 14 oktober 2008 en werd bezocht door ruim 20 leden.

 

Gedurende het afgelopen jaar bestond het bestuur uit M. Welschen (voorzitter), P. Hustings (penningmeester en databeheerder), M. Janssen-Cortenbach (secretaris) en de dames A. Lankveld-Muntinga en M. Nota-Renders en de heren R. Dusch en F. Thissen als leden.

 

Het jaarprogramma van de vereniging liep volgens schema en uiteenlopende onderwerpen kwamen gedurende het jaarprogramma aan bod. Charles de Vilder was zo vriendelijk in te vallen voor een spreker die wegens ziekte verstek moest laten gaan. Zo kon aan de leden toch het beloofde aantal van negen lezingavonden aangeboden worden.

Door 48 personen werd op zaterdag 13 juni het seizoen afgesloten met een excursie naar Luik.

 

Het bestuur vergaderde afgelopen seizoen zes maal. Daarnaast werd het nodige in de gebruikelijke kleine commissies geregeld. De vergaderingen behelsden de evaluatie van het programma, het organiseren van de excursie, het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad, en waar het om gaat; het samenstellen van het nieuwe jaarprogramma van 2009-1010.

 

In Tilburg was op 15 november 2008 een symposium over hedendaagse kunst en spiritualiteit, een gezamenlijk initiatief van het Thijmgenootschap, de Radboudstiching en de Adelbert vereniging. De organisatie in Tilburg was in handen van het Thijmgenootschap. In 2009 is de organisatie voor de Radboudstichting en in 2010 voor de Adelbert vereniging.

 

Op 4 april 2009 was in Zwolle het landelijk beraad Adelbert onder het voorzitterschap van Charles de Vilder

Het landelijk bestuur vergaderde vier maal per jaar met de voorzitters van de diverse afdelingen en besloten ondermeer de afdracht van de afdelingen aan landelijk Adelbert te verhogen van  € 2,50 naar € 5 per lidmaatschap.

 

Het rooster van aftreden

2010 Einde tweede termijn P. Hustings.

2010 Einde derde termijn M. Welschen.

2012 Einde tweede termijn M. Janssen-Cortenbach, A. Lankveld-Muntinga en F. Thissen.

2012 Einde eerste termijn M. Renders-Nota en R. Dusch.

Adelbert-Venray kijkt terug op een goed bezocht jaar en begint het nieuwe seizoen met een ledental van 167 personen en een gevarieerd en interessant programma waar we u van harte voor uitnodigen.

 

 

Venray, 12 oktober 2009

M.H. Janssen-Cortenbach

Secretaris Adelbert Venray