Jaarverslag 2007-2008

De ALV 2007-2008 werd gehouden op 23 oktober 2007 en werd bezocht door ruim 25 leden.

 

Gedurende het afgelopen jaar bestond het bestuur uit M. Welschen (voorzitter), P. Hustings (penningmeester en databeheerder), M. Janssen-Cortenbach (secretaris) en M. Meulendijks, A. van Nispen tot Pannerden, A. Lankveld-Muntinga en F. Thissen als leden.

 

Het jaarprogramma van de vereniging liep volgens schema en uiteenlopende onderwerpen kwamen gedurende het jaarprogramma aan bod. In totaal waren er negen lezingavonden.

Door .. personen werd op 14 juni het seizoen afgesloten met een excursie naar M√ľnster.

 

Het bestuur vergaderde afgelopen seizoen zes maal. Daarnaast werd het nodige in de gebruikelijke kleine commissies geregeld. De vergaderingen behelsden de evaluatie van het programma, het organiseren van de excursie, het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad, en heel belangrijk, het bepalen van het nieuwe jaarprogramma van 2008-2009. Tijdens de algemene ledenvergadering werd aandacht besteed aan het 55-jarig bestaan van Adelbert Venray.

 

Op 15 maart 2008 was Adelbert Venray gastheer van het landelijk beraad met voorzitter Charles de Vilder. De ledenraad gaf haar goedkeuring aan de intentieverklaring ART, een samenwerkingsovereenkomst tussen Adelbertvereniging, Radboudstichting en Thijmgenootschap.

Het landelijk bestuur vergadert vier maal per jaar met de voorzitters van de diverse afdelingen en eenmaal per jaar met de besturen van de afdelingen.

 

Het rooster van aftreden.

2008 M. Janssen-Cortenbach, A. Lankveld-Muntinga, F. Thissen begin tweede termijn.

2008 M. Meulendijks einde derde termijn statutair aftredend.

2010 M. Welschen einde derde termijn. P. Hustings begin derde termijn.

 

Het bestuur van Adelbert Venray heeft op 9 september 2008 afscheid genomen van bestuurslid Alphons van Nispen tot Pannerden.

Adelbert-Venray kijkt terug op een goed bezocht jaar waarbij we met een constant gebleven ledental van 177 personen weer met vertrouwen het nieuwe seizoen in gaan.

 

Secretaris: M.H. Janssen-Cortenbach