Jaarverslag 2006-2007

De ALV 2006-2007 werd gehouden op 24 oktober 2006 en werd bezocht door ruim 25 leden.

 

Gedurende het afgelopen jaar bestond het bestuur uit M. Welschen (voorzitter), P. Hustings (penningmeester en databeheerder), M. Janssen-Cortenbach (secretaris) en M. Meulendijks, A. van Nispen tot Pannerden, A. Lankveld-Muntinga en F. Thissen als leden.

 

Het jaarprogramma van de vereniging liep volgens schema en uiteenlopende onderwerpen kwamen gedurende het jaarprogramma aan bod. In totaal waren er negen lezingavonden.

Door 40 personen werd op 22 juni het seizoen afgesloten met een excursie naar Düsseldorf.

 

Het bestuur vergaderde afgelopen seizoen acht maal. Daarnaast werd het nodige in de gebruikelijke kleine commissies geregeld. De vergaderingen behelsden de evaluatie van het programma, het organiseren van de excursie, het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad, en heel belangrijk, het bepalen van het nieuwe jaarprogramma van 2007-2008. Op het einde van het seizoen werd er onder de leden een enquête gehouden. De respons was te laag om conclusie’s aan te verbinden.

 

Op 31 maart 2007 bezocht een afvaardiging van het bestuur het landelijk beraad van Adelbert in Tilburg. Charles de Vilder werd gekozen tot voorzitter van het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur vergadert twee maal per jaar met de voorzitters van de diverse afdelingen en twee maal per jaar met de besturen van de afdelingen.

 

Het rooster van aftreden.

2007 A. van Nispen tot Pannerden tweede termijn

2008 M. Janssen-Cortenbach, A. Lankveld-Muntinga, F. Thissen tweede termijn.

2009 M. Meulendijks einde derde termijn.

2010 M. Welschen einde derde termijn. P. Hustings derde termijn.

Adelbert-Venray kijkt terug op een goed bezocht jaar waarbij we met een ledental van 177 personen weer met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

 

Secretaris: M.H. Janssen-Cortenbach