Jaarverslag 2005-2006

De ALV 2004-2005 werd gehouden op 25 oktober 2005 en werd bezocht door ruim 40 leden.

 

Gedurende het afgelopen jaar bestond het bestuur uit M. Welschen (voorzitter), P. Hustings (penningmeester en databeheerder), M. Janssen-Cortenbach (secretaris) en M. Meulendijks, A. van Nispen tot Pannerden, A. Lankveld-Muntinga en F. Thissen als leden.

 

Het jaarprogramma van de vereniging liep volgens schema en uiteenlopende onderwerpen kwamen gedurende het jaarprogramma aan bod. In totaal waren er negen lezingavonden.

Door 34 personen werd op 17 juni het seizoen afgesloten met een excursie naar Lier, Gent en een gezamenlijk diner in Turnhout

 

Het bestuur vergaderde afgelopen seizoen acht maal. Daarnaast werd het nodige in de gebruikelijke kleine commissies geregeld. De vergaderingen behelsden de evaluatie van het programma, het organiseren van de excursie, het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad en heel belangrijk, het bepalen van het nieuwe jaarprogramma van 2006-2007.

 

Op 8 april 2006 bezocht een afvaardiging van het bestuur het landelijk beraad van Adelbert in Herten, gemeente Roermond.

 

Het rooster van aftreden.

2006 M.Welschen derde termijn, P. Hustings tweede termijn

2007 A. van Nispen tot Pannerden tweede termijn

2008 M. Janssen-Cortenbach, A. Lankveld-Muntinga, F. Thissen tweede termijn.

2009 M. Meulendijks einde derde termijn.

Adelbert-Venray kijkt terug op een goed bezocht jaar waarbij we met een ledental wat met 10 personen gestegen is tot 172 met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

 

Secretaris: M.H. Janssen-Cortenbach