Verslag algemene ledenvergadering 2020

In verband met de corona pandemie is er dit jaar geen algemene ledenvergadering gehouden.