Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag Adelbert Venray 1-09-2021 tot en met 31-08-2022

De algemene ledenvergadering 2021 werd gehouden op 11-10-2021 in Hotel Asteria, zaal New York, Venray. Er waren buiten de zeven bestuursleden 28 leden aanwezig. De volgende bestuursleden waren aanwezig: Dhr. J. Oude Elferink voorzitter, Dhr. A. Poos secretaris, Mevr. E. Schraven-Joosten penningmeester en de leden Mevr. M. Peters-Gerrits,  Mevr. M. Roling-Scholten, Mevr. H. van Weers-Hoek en Dhr. M. Meulendijks.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering werd het voorgestelde kandidaat bestuurslid Miek Laemers met applaus geïnstalleerd. Zij stelde zich vervolgens voor. Afgelopen verenigingsjaar namen we afscheid door overlijden van de heer J. Selders en mevrouw Th. Schaeffers. Zeven leden  zegden het lidmaatschap op. Vier personen werden lid. Er waren per 31-08-22  158 leden.

 

Het jaarprogramma omvatte zeven lezingen. Helaas kon de lezing van 13-12-21 en die van 10-01-22 niet doorgaan i.v.m. een coronapiek. De lezing van 13-12-21 kon tenslotte op 14-03-22 doorgang vinden. De lezingen werden gehouden in Hotel Asteria waar een grotere zaal veiliger leek gezien het risico van coronabesmetting. Alleen de laatste lezing op 11-04-22 vond plaats in het Odapark. Het minimaal aantal toehoorders was 43 en maximaal 68 met een gemiddelde van 59. Aansluitend aan de lezing van 11-04-22 was er een ingelaste A.L.V. om de keuze van locatie voor de komende lezingen te peilen. Er waren 60 leden aanwezig en samen met de binnengekomen schriftelijke stemmen waren 56 leden vóór De Baank in Leunen en 8 leden voor het Odapark. Derhalve werd besloten de lezingen van seizoen 2022-2023 in De Baank te houden en daarna weer te evalueren.

De Adelbert Zomerdag was op 18 juni en  bestond uit een bezoek aan de Kapel in ’t Zand in Roermond waar de Sinti gemeenschap jaarlijks een bedevaart houdt. Mevrouw Lalla Weiss, dochter van Hannes Weiss die in 1982 startte met de Sinti bedevaarten, gaf een lezing.

De opkomst van Adelbertleden was zeer goed met een totaal van 62, waarvan 14 uit Venray.

Het bestuur vergaderde zevenmaal, waarvan éénmaal d.m.v. Zoom i.v.m. de corona. Het werk bestond zoals gewoonlijk uit het bespreken van onderwerpen en sprekers, en het evalueren van de lezingen. Op zaterdag 19 maart nam het bestuur deel aan de Ledenraad (de zes landelijke besturen). We waren te gast bij de afdeling Tilburg.

 

Het rooster van aftreden:

2022 Einde derde termijn mevr. E. Schraven-Joosten

2022 Einde tweede termijn dhr. F. Poos

2023 Einde tweede termijn mevr. M. Roling-Scholten.

2023 Einde eerste termijn dhr. M. Meulendijks

2024 Einde tweede termijn mevr. M. Peters-Gerrits

2024 Einde derde termijn mevr. H. van Weers-Hoek en J. Oude Elferink

2025 Einde eerste termijn mevr. M. Laemers

 

Fons Poos, secretaris