Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag Adelbert Venray 1-09-2020 tot en met 31-08-2021

De coronapandemie die hier in Nederland in maart begonnen is heeft er voor gezorgd dat er een zgn. 1,5 meter samenleving is ontstaan. Met alle regelgeving hierbij is het dit lezingenjaar niet mogelijk gebleken om onder redelijke omstandigheden een lezing te organiseren. Zodoende is er ook geen algemene ledenvergadering geweest.

De bestuurssamenstelling bleef dit jaar ongewijzigd: de heer J. Oude Elferink voorzitter, de heer F. Poos secretaris, mevrouw E. Schraven-Joosten penningmeester, en de leden mevrouw M. Roling-Scholten, mevrouw H. van Weers-Hoek, mevrouw M. Peters-Gerrits en de heer M. Meulendijks.

Afgelopen verenigingsjaar namen we afscheid door overlijden van de heer B. Elderhorst, de heer H.F.J. Coolen, de heer J.W.Th.M. de Vocht, de heer G. Thissen oud-voorzitter, mevrouw I. Burgman-Kalinowski, de heer C.J. Kuiper en de heer L.J. Hustings oud-voorzitter. Vijf leden zegden het lidmaatschap op. Een nieuw huisadres (twee personen) kwam erbij.

Er waren per 31-08-21 110 leden (huisadressen). Het jaarprogramma kon zoals gezegd geen doorgang vinden. Diverse sprekers die al hadden toegezegd konden ingepland worden voor het volgende seizoen. De Adelbert Zomerdag is vanwege de corona niet gepland door het landelijk bestuur. Deelname aan een virtueel ATT-Symposium ( Adelbertvereniging-Thijmgenootschap-Stichting Thomas More) met als titel “Bedrijfsleven en samenwerking-op zoek naar een vruchtbare relatie”, was mogelijk op 11- 11-20. Het bestuur organiseerde de mogelijkheid voor de leden om de Ronde Tafelconferentie “Eeuw van de Angst” van het Nexus Instituut op 14 november, maar ook evt. later, virtueel te volgen. Van het landelijk bestuur werd informatie over het CSC (Christelijk Sociaal Congres) en het VKMO (Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties) en mogelijke deelname aan een virtuele bijeenkomst dan wel lezing doorgegeven aan de leden.

Ons bestuur was op 29-08-20 gastheer voor de Ledenraad, gehouden in de accommodatie bij de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn, waar ook de bestuurders werden rondgeleid. Het bestuur vergaderde zevenmaal. Het rooster van aftreden: 2020 Einde tweede termijn H. van Weers-Hoek en J. Oude Elferink 2020 Einde eerste termijn M. Peters-Gerrits 2022 Einde derde termijn E. Schraven-Joosten 2022 Einde tweede termijn F. Poos 2023 Einde tweede termijn M. Roling-Scholten. 2023 Einde eerste termijn M. Meulendijks.

Fons Poos, secretaris