Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag Adelbert Venray 1-09-2019 tot en met 31-08-2020

De algemene ledenvergadering 2019 werd gehouden op 14-10-2019 en er waren buiten 5 bestuursleden 36 leden aanwezig. De volgende bestuursleden waren aanwezig: Mevr. E. Schraven-Joosten, Mevr. M. RolingScholten, Dhr. J. Oomen, Dhr. J. Oude Elferink en Dhr. A. Poos. Afwezige bestuursleden met kennisgeving: Mevr. H. van Weers-Hoek en Mevr. M. Peters-Gerrits.

In de algemene ledenvergadering nam de heer J.Oomen afscheid als voorzitter en bestuurslid en zittend bestuurslid de heer J. Oude Elferink werd met algemene goedkeuring benoemd tot voorzitter. De heer M. Meulendijks trad toe tot het bestuur. Gedurende dit jaar bestond het bestuur verder uit F. Poos secretaris, E. Schraven-Joosten penningmeester, en als lid H. van Weers-Hoek, M. Roling-Scholten, en M. Peters-Gerrits.

Afgelopen verenigingsjaar namen we afscheid door overlijden van de heer A. Swinkels. Tien leden (huisadressen) zegden het lidmaatschap op en één persoon/adres werd uitgeschreven i.v.m. achterstallige contributie en geen contact. Elf nieuwe huisadressen (14 personen) kwamen erbij. Er waren per 31-08-20 118 leden (huisadressen).

Het jaarprogramma bestond uit zeven reguliere lezingen georganiseerd door het bestuur, bezocht door gemiddeld 65 leden inclusief introducees (min. 45 en max. 80). De achtste lezing, georganiseerd door een samenwerking van het Venray’s Museum, het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap, het Literair Café Venray en Adelbert Venray zou op 3 april uitgesproken worden door mevrouw minister Sigrid Kaag in de Grote Kerk in het kader van 75 jaar bevrijding van Venray. Helaas moest dit geannuleerd worden i.v.m. de Corona pandemie.

De Adelbert Zomerdag gepland op 20 juni 2020 kon om dezelfde redenen niet doorgaan. Op zaterdag 9 november bezochten 2 bestuursleden en één lid het ATT Symposium in Utrecht. Het onderwerp was: “Robotica en de vrije wil”. Het bestuur vergaderde zesmaal. Het werk bestond voornamelijk uit het bespreken van onderwerpen en sprekers, het evalueren van de lezingen en het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad op zaterdag 29 augustus te Venray. Er vond, zoals gewoonlijk, afstemming plaats met het LCV en het LGOG. Het rooster van aftreden: 2020 Einde tweede termijn H. van Weers-Hoek en J. Oude Elferink 2020 Einde eerste termijn M. Peters-Gerrits 2022 Einde derde termijn E. Schraven-Joosten 2022 Einde tweede termijn F. Poos 2023 Einde tweede termijn M. Roling-Scholten. 2023 Einde eerste termijn M. Meulendijks.

Fons Poos, secretaris