Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag Adelbert Venray 1-09-2018 tot en met 31-08-2019

De algemene ledenvergadering 2018 werd gehouden op 8-10-2018 en er waren buiten het voltallige bestuur van 7 leden 33 leden aanwezig. Gedurende dit jaar bestond het bestuur uit J. Oomen voorzitter, F. Poos secretaris, E. Schraven-Joosten penningmeester, en als lid H. van Weers-Hoek, M. Roling-Scholten, J. Oude Elferink, en M. Peters-Gerrits.

Afgelopen verenigingsjaar namen we afscheid door overlijden van de heer A.S.C. Uijterwaal, de heer E.J.Knoet, de heer F.M. Vervoordeldonk, de heer J. van den Brekel, de heer J. Schaeffers en de heer J. Nota. Vijf leden (huisadressen) zegden het lidmaatschap op. Acht nieuwe leden (huisadressen) kwamen er afgelopen jaar bij. Er waren per 31-08-19 119 leden (huisadressen).

Het jaarprogramma bestond uit acht lezingen georganiseerd door het bestuur, bezocht door 50-87 leden inclusief introducees, en een extra lezing door journalist-schrijver en Amerikakenner Frans Verhagen georganiseerd door het LCV in samenwerking met Adelbert Venray, bezocht door ongeveer 80 personen.

Op zaterdag 15 juni werd de Adelbert Zomerdag gehouden in Doetinchem met een bezoek aan en een rondleiding in Kasteel Slangenburg en de Benedictijner St.-Willibrordsabdij met een lezing van Prof. dr. Thomas Quartier over spiritualiteit en een lezing van Alphons van Nispen over de betekenis van het oblaatschap. Ongeveer de helft van de 60 deelnemers kwam uit Venray!

Op zaterdag 3 oktober bezochten 4 bestuursleden en drie leden het ATT Symposium in Utrecht. Het onderwerp was: “De menselijke maat. Grenzen aan de gezondheidszorg?”. Het bestuur vergaderde achtmaal. Het werk bestond voornamelijk uit het bespreken van onderwerpen en sprekers, het evalueren van de lezingen en het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad.

Op 23 maart bezocht het bestuur de landelijke ledenraad gehouden op De Heilig Landstichting bij Nijmegen. Er vond, zoals gewoonlijk, afstemming plaats met het LCV en het LGOG.

Het rooster van aftreden: 2019 Einde eerste termijn M. Roling-Scholten. Zij is herkiesbaar. 2020 Einde tweede termijn H. van Weers-Hoek en J. Oude Elferink 2020 Einde eerste termijn M. Peters-Gerrits 2022 Einde tweede termijn F. Poos 2022 Einde derde termijn E. Schraven-Joosten en J. Oomen.

Fons Poos, secretaris