Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag Adelbert Venray 2017-2018

De algemene ledenvergadering 2017 werd gehouden op 9-10-2017 en er waren inclusief de 6 bestuursleden 32 leden aanwezig.

 

Gedurende dit jaar bestond het bestuur uit J. Oomen voorzitter, F. Poos secretaris, E. Schraven-Joosten penningmeester, en als lid H. van Weers-Hoek, M. Roling-Scholten, J. Oude Elferink, en M. Peters-Gerrits.

Afgelopen verenigingsjaar namen we afscheid door overlijden van dhr. H.C. Hijl, en Mevr. E.M. Ellemers.

Veertien leden (huisadressen) zegden het lidmaatschap op.

Vijftien nieuwe leden (10 huisadressen) kwamen er afgelopen jaar bij.

Er zijn nu 119 leden (huisadressen).

 

Het jaarprogramma bestond uit acht lezingen georganiseerd door het bestuur, bezocht door 52-87 leden inclusief introducees, en een extra lezing door schrijver Jan Brokken georganiseerd door het LCV in samenwerking met Adelbert Venray, bezocht door ongeveer 76 mensen. Op 18 mei hadden we een mooie dagexcursie in Amersfoort, zij het met slechts 24 deelnemers, waarvan 5 bestuursleden met partner. Zie ook onze website www.adelbertvenray.nl.

 

Op zaterdag 25 november bezocht de voorzitter Jacques Oomen het ATT Symposium in Utrecht met als onderwerp de moraliteit in de financiële sector. Het bestuur vergaderde achtmaal. Het werk bestond voornamelijk uit het bespreken van onderwerpen en sprekers, het evalueren van de lezingen, het organiseren van de excursie en het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad.

Op 17 maart bezocht het bestuur de landelijke ledenraad gehouden in het Cuypershuis te Roermond. De Adelbert Zomerdag op zaterdag 16 juni speelde zich af in en om het klooster Sint Catharinadal van de zusters Norbertinessen in Oosterhout en werd bezocht door drie bestuursleden met partner en één lid met partner.

Er vond afstemming plaats met het LCV en het LGOG.

 

Het rooster van aftreden:

2018 Einde eerste termijn F. Poos.  Einde tweede termijn E. Schraven-Joosten en J. Oomen. Allen zijn herkiesbaar.

2019 Einde eerste termijn M. Roling-Scholten.

2020 Einde tweede termijn H. van Weers-Hoek en J. Oude Elferink

2020 Einde eerste termijn M. Peters-Gerrits

 

 

Fons Poos, secretaris