Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag Adelbert 2016-2017

De algemene ledenvergadering 2016 werd gehouden op 10-10-2016 en er waren 30 leden aanwezig.

 

Gedurende dit jaar bestond het bestuur uit J. Oomen voorzitter, F. Poos secretaris, E. Schraven-Joosten penningmeester, en als lid H. van Weers-Hoek, M. Roling-Scholten, J. Oude Elferink, en M. Peters-Gerrits per 13-03-2017.

Afgelopen jaar namen we afscheid door overlijden van dhr. G. de Beijer, dhr. en mevr. Hoogeveen, dhr. W.H.M. Thomassen, mevr. M. Coolen, en mevr. A. van Oers-Coenen.

Negen leden (huisadressen) zegden het lidmaatschap op.

Twaalf nieuwe leden (6 huisadressen) kwamen er afgelopen jaar bij.

Er zijn nu 126 leden (huisadressen).

 

Er werd een extra ledenvergadering gehouden op 13 maart, met name om een beslissing te nemen over de hoogte van de contributie en het installeren van een nieuw bestuurslid.

 

Het jaarprogramma bestond uit acht lezingen georganiseerd door het bestuur, bezocht door 50-80 leden, en een extra lezing door Marcia Luyten over “Het geluk van Limburg” georganiseerd door het LCV in samenwerking met Adelbert Venray, bezocht door ongeveer 130 mensen. Op 12 mei hadden we een geslaagde dagexcursie met een bezoek aan Museum More in Gorssel en aan de stad Zutphen met een stadsrondleiding. Zie onze website www.adelbertvenray.nl.

 

Op 12 november bezocht het bestuur het ATT Symposium in Utrecht met als onderwerp “500 jaar Utopia”.

Het bestuur vergaderde acht maal. Het werk bestond voornamelijk uit het bespreken van onderwerpen en sprekers, het evalueren van de lezingen, het organiseren van de excursie en het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad. Het bestuur bezocht de landelijke ledenraad in Utrecht op zaterdag 18 maart. De Adelbert Zomerdag op zaterdag 17 juni in Nijmegen werd bezocht door vier bestuursleden en dertien leden.

Er vond afstemming plaats met het LCV en het LGOG. Er was overleg met de nieuwe uitbater van het Theehuis Odapark over de kwaliteit van de audiovisuele middelen en de prijsstelling.

 

Het rooster van aftreden:

2018 Einde eerste termijn F. Poos.  Einde tweede termijn E. Schraven-Joosten en J. Oomen.

2019 Einde eerste termijn M. Roling-Scholten.

2020 Einde tweede termijn H. van Weers-Hoek en J. Oude Elferink

2020 Einde eerste termijn M. Peters-Gerrits

 

Fons Poos, secretaris