Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag Adelbert 2015-2016

De algemene ledenvergadering 2015 werd gehouden op 12 oktober 2015 en werd bezocht door dertig leden.

Gedurende het afgelopen jaar bestond het bestuur uit J. Oomen (voorzitter) M. Janssen-Cortenbach (secretaris) E. Schraven-Joosten (penningmeester) en de dames M. Roling-Scholten en H. van Weers-Hoek en de heren F. Poos en J. Oude Elferink als leden.

Afgelopen jaar namen we afscheid van Theo Min, echtgenoot van Adelbertlid Mieke Min-Barendse, Paul Rippe, Wil Gielen en Ton Reichert.

Het jaarprogramma van de vereniging verliep naar wens. Acht lezingen werden door het bestuur verzorgd en aan de leden aangeboden. De lezingen werden goed bezocht. Op 14 mei 2016 was er naar aanleiding van de architectuurlezing over Rotterdam een excursie naar deze stad. Een enthousiast verslag kunt u lezen op de website www.adelbertvenray.nl

Het bestuur bezocht op 31-10-2015 het ATT symposium, met het onderwerp ‘Samen leven voorbij de generatieverschillen’, in Utrecht.

De samenwerking met het Literair Café werd onder grote belangstelling beklonken met een lezing door Laura Starink, naar aanleiding van haar boek ‘In de schaduw van de grote broer’.

Naast het overleg in commissies vergaderde het bestuur afgelopen seizoen acht maal. De vergaderingen behelsden het gebruikelijke: evaluatie van het programma, het organiseren van de excursie, het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad en uiteraard, het bespreken van onderwerpen en sprekers voor het nieuwe jaarprogramma van 2016-2017. Het bestuur bezocht de landelijke ledenraad in Tilburg en Martinet Roling bezocht evenals enkele Adelbertleden uit Venray op 2-07-2016 de Adelbert zomerdag in Den Dungen. Landelijk Adelbert lanceerde dit jaar een nieuwsbrief die steeds zal worden toegestuurd.

 

Het rooster van aftreden

2016 Einde eerste termijn H. van Weers-Hoek en J. Oude Elferink, herkiesbaar

Einde derde termijn M. Janssen-Cortenbach, niet herkiesbaar.

2018 Einde eerste termijn F. Poos.

Einde tweede termijn E. Schraven-Joosten en J. Oomen.

2019 Einde eerste termijn M. Roling-Scholten.

 

Adelbert Venray kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar waar veel bezoekers de lezingen bezochten. Adelbert Venray telt momenteel 130 leden. Het afgelopen jaar kon Adelbert Venray twintig nieuwe leden verwelkomen.

Dit was mijn laatste jaarverslag dat ik voor u maakte als secretaris. Ik weet u in goede handen van Fons Poos als de nieuwe secretaris van Adelbert Venray.

 

Venray, 10 oktober 2016

M.H. Janssen-Cortenbach

Secretaris Adelbert Venray