Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag Adelbert 2014-2015

De algemene ledenvergadering 2014 werd gehouden op 29 september 2014 en werd bezocht door dertig leden.

Gedurende het afgelopen jaar bestond het bestuur uit J. Oomen (voorzitter) M. Janssen-Cortenbach (secretaris) E. Schraven-Joosten (penningmeester) en de dames A. Lankveld-Muntinga en H. van Weers-Hoek en de heren F. Poos en J. Oude Elferink als leden.

Op vrijdag 27 maart 2015 overleed ons zeer gewaardeerde bestuurslid Ali Lankveld. Wij zullen ons Ali blijven herinneren als een loyaal en toegewijd bestuurslid. Ruim tien jaar maakte zij deel uit van het bestuur van Adelbert Venray. Op haar geheugen konden we vaak met succes een beroep doen.

Het jaarprogramma van de vereniging verliep naar wens. Acht lezingen werden door het bestuur verzorgd en aan de leden aangeboden. Het jaarprogramma werd op 5 juni 2015 afgesloten met een geslaagde excursie naar Leerdam en Wageningen.

Het bestuur en enkele leden bezochten op 1 november 2014 het ATT symposium in ’s- Hertogenbosch wat zeer geslaagd was mede door de uitstekende sprekers.

Adelbert Venray was ook vertegenwoordigd in de Kerkennacht in Venray. Samenwerking is aangegaan voor de uitwisseling van programma’s met het Literair Café en het L.G.O.G. Ook zijn er folders van Adelbert Venray gedrukt om de vereniging onder de aandacht te brengen.

Naast het overleg in commissies vergaderde het bestuur afgelopen seizoen acht maal. De vergaderingen behelsden: de evaluatie van het programma, het organiseren van de excursie, het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad en uiteraard, het bespreken van onderwerpen en sprekers voor het nieuwe jaarprogramma van 2015-2016. Het bestuur bezocht de landelijke ledenraad in Zwolle waar Jacques Oomen zitting nam in het landelijk bestuur en Venray gaat vertegenwoordigen. De samenstelling van het landelijk bestuur is gewijzigd; voorzitter is Mevr. Maria van den Muijsenbergh uit Nijmegen, vice voorzitter is dhr. Scheepens uit Tilburg en secretaris Mevr. Ineke Ham uit Utrecht.

 

Het rooster van aftreden

2016 Einde eerste termijn H. van Weers-Hoek en J. Oude Elferink.

Einde derde termijn M. Janssen-Cortenbach, niet herkiesbaar.

2018 Einde eerste termijn F. Poos.

Einde tweede termijn E. Schraven-Joosten en J. Oomen.

 

Adelbert Venray kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Een jaar met diverse uitstekende lezingen die meer bezoekers verdienden. De mei lezing komt in de toekomst te vervallen in verband met het geringe aantal bezoekers. Fons Poos is komend jaar inkomend secretaris. Marianne Janssen treedt in oktober 2016 af. Adelbert Venray telt momenteel 126 leden, nieuwe leden zijn hard nodig.

 

Venray, 12 oktober 2015

M.H. Janssen-Cortenbach

Secretaris Adelbert Venray