Adelbert Venray

Adelbert VenrayWat is de Adelbert vereniging?

De Sint Adelbertvereniging werd op verzoek van de Nederlandse bisschoppen op 10 december 1934 opgericht door jhr.mr. C. Ruijs de Beerenbrouck vanuit de christelijke geïnspireerde gedachtewereld. De vereniging had ten doel een plaats te zijn, waar katholieken – mannen en vrouwen, jongeren en ouderen – zich konden oriënteren en informeren over culturele, levensbeschouwelijke, politieke en sociaaleconomische onderwerpen. In grote lijnen staat die filosofie nog steeds overeind, al zijn de scherpe kantjes eraf en is de vereniging eigentijds.

In de beginfase was er vooral ook aandacht voor het organiseren van bijeenkomsten met niet-katholieken van gelijke standing en voor het deelnemen aan activiteiten van talrijke maatschappelijke en culturele organisaties. Er werd een maandblad uitgegeven en er werden landdagen georganiseerd. In 1940 waren er 25 afdelingen met 1611 leden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de vereniging verboden. In 1949 waren er 30 afdelingen met 2000 leden. De jaren vijftig was een periode van uitbouw en bloei. In de jaren zestig veranderde de maatschappij door de secularisatie. Binnen de katholieke kerk gingen de gelovigen nadenken vanuit hun levens-, mens- en wereldbeschouwing over het Zijn in Kerk en Samenleving. In 1970 werd besloten om door te gaan als een informatiecentrum voor eigentijdse onderwerpen, als discussiecentrum, als groepering van vrienden en als integratiekanaal voor nieuwelingen in onze gemeenschap.

Op dit moment zijn er zes autonome afdelingen. Het bestuur van de landelijke vereniging bestaat uit de voorzitters van de plaatselijke besturen. Het bestuur van de plaatselijke of regionale vereniging is verantwoordelijk voor de samenstelling en de uitvoering van zijn jaarprogramma. Sinds een aantal jaren wordt er jaarlijks een symposium georganiseerd samen met de Thomas More Stichting en het Thijmgenootschap. Zie voor meer informatie: www.thomasmore.nl


Adelbert vereniging Venray

In 1952 werd de Adelbertvereniging Venray opgericht door enkele enthousiaste mensen van de afdeling Venlo. In de eerste jaren waren er ongeveer 15 leden, nu ruim 125 leden uit Venray en omgeving.

Onze vereniging is een vereniging waar men zich thuis voelt. Op de bijeenkomsten worden de aanwezigen welkom geheten door het bestuur. Voor de lezing, tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om van gedachten te wisselen over de lezing. Introducés zijn van harte welkom. De hoogte van de contributie behoeft geen belemmering te zijn. Een lidmaatschap kost per september 2017 € 40,00 per adres met één persoon , en € 50,00 per adres met twee of meer personen. Hiervoor krijgen de leden kwalitatief goede lezingen met deskundige sprekers. Dankzij het netwerk van de bestuursleden kunnen mensen met naam en faam naar Venray gehaald worden. De lezingen zijn vaak verrassend en een verrijking voor de kennis. Daarom alleen al is een lidmaatschap van onze vereniging aan te raden.

De lezingen worden vanaf maandag 12 september 2022 gehouden in multifunctioneel centrum “De Baank” , Albionstraat 26, 5809 AD Leunen.

Captcha:
8 + 10 =