Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag Adelbert 2013-2014

De algemene ledenvergadering 2013 werd gehouden op 23 oktober 2013 en werd bezocht door ruim twintig leden.

Gedurende het afgelopen jaar bestond het bestuur uit P. Hustings (voorzitter) M. Janssen-Cortenbach (secretaris) E. Schraven-Joosten (penningmeester) en de dames A. Lankveld-Muntinga en H. van Weers-Hoek en de heren J. Oomen en J. Oude Elferink als leden.

Het jaarprogramma van de vereniging verliep naar wens. Negen lezingen werden door het bestuur verzorgd en aan de leden aangeboden. Het jaarprogramma werd op 6 juni 2014 afgesloten met een excursie naar Zwolle.

Naast het overleg in commissies vergaderde het bestuur afgelopen seizoen acht maal. De vergaderingen behelsden: de evaluatie van het programma, het organiseren van de excursie, het voorbereiden van deelname aan het landelijk beraad en uiteraard, het bespreken van onderwerpen en sprekers voor het nieuwe jaarprogramma van 2014-2015. Extra dit jaar was de ontvangst van het landelijke Adelbert bestuur voor de ledenraad op 15 maart 2014.

Het landelijk bestuur vergaderde gedurende het afgelopen seizoen twee maal met de voorzitters van de diverse afdelingen.

Het rooster van aftreden
2014 Einde derde en laatste termijn P. Hustings. Niet herkiesbaar.
Einde eerste termijn E. Schraven-Joosten en J. Oomen.
2016 Einde derde termijn M. Janssen-Cortenbach, A. Lankveld-Muntinga. Beiden niet herkiesbaar.
Einde eerste termijn H. van Weers-Hoek en J. Oude Elferink.

Adelbert Venray kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar, een jaar met diverse uitstekende lezingen die meer bezoekers verdienden. Als bestuur kijken we uit naar het nieuwe seizoen met een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid, met uiteraard een nieuw, afwisselend programma. Adelbert Venray telt momenteel 135 leden, nieuwe leden zijn meer dan welkom.

Venray, 29 september 2014

M.H. Janssen-Cortenbach
Secretaris Adelbert Venray