Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag Adelbert 2012-2013

De algemene ledenvergadering 2012 werd gehouden op 20 november 2012 en bezocht door ruim dertig leden.

Gedurende het afgelopen jaar bestond het bestuur uit P. Hustings (voorzitter) M. Janssen-Cortenbach (secretaris) E. Schraven-Joosten (penningmeester) en de dames A. Lankveld-Muntinga en H. van Weers-Hoek en de heren J. Oomen en J. Oude Elferink als leden.

Het jaarprogramma van de vereniging verliep naar wens. Negen lezingavonden werden door het bestuur verzorgd en aan de leden aangeboden. Het Adelbert programma werd op 14 juni 2013 afgesloten met een bezoek aan het Belgische Tongeren.

Het bestuur vergaderde afgelopen seizoen acht maal. Ook werden weer veel projecten in kleine commissies geregeld. De vergaderingen behelsden: de evaluatie van het programma, het organiseren van de excursie, het voorbereiden van deelname aan het landelijk Adelbert beraad, en uiteraard het bespreken van onderwerpen en sprekers voor het jaarprogramma van 2013-2014. Extra dit jaar was de realisatie van een gebruikers vriendelijke website voor Adelbert Venray.

Het landelijk bestuur vergaderde gedurende het afgelopen seizoen een aantal keren met de voorzitters van de diverse afdelingen. De Adelbert ledenraad met alle bestuursleden van alle afdelingen was dit jaar in Nijmegen op 9 maart 2013. Voorzitter Prof.dr. Theo van de Klundert verleende Adelbert Venray een financiƫle bijdrage voor de website www.adelbertvenray.nl. In 2014 is Venray gastheer voor ontvangst van de Adelbert afdelingen voor de jaarlijkse ledenraad vergadering.

Het rooster van aftreden
2014 Einde eerste termijn E. Schraven-Joosten en J. Oomen.
Einde derde en laatste termijn P. Hustings. Niet herkiesbaar
2016 Einde eerste termijn H. van Weers-Hoek en J. Oude Elferink
Einde derde termijn M. Janssen-Cortenbach en A. Lankveld-Muntinga. Beiden niet
Herkiesbaar.

Adelbert Venray kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar, een jaar dat uitstekend werd afgesloten met een uitmuntende lezing en een interessante excursie naar Tongeren. Als bestuur kijken we uit naar het nieuwe seizoen met weer een afwisselend programma. Negen lezingavonden waar we u graag ontmoeten. Adelbert Venray telt momenteel 145 leden en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Venray, 23 oktober 2013
M.H. Janssen-Cortenbach
Secretaris Adelbert Venray