Adelbert zomerdag 17 juni 2023

Mei 9, 2023 by

Uitnodiging Adelbert Zomerdag – zaterdag 17 juni 2023
Op zaterdag 17 juni vindt de Adelbert Zomerdag plaats op het landgoed Grootstal in Malden (Sint Jacobsweg 13, 6581 KM Malden). Landgoed Grootstal ligt aan de rand van Nijmegen en verbindt de stad met het platteland. Het is al langer dan een eeuw een familielandgoed, waar ‘rentmeesterschap’ staat voor zorg voor cultuurhistorie, landschap, natuur en aandacht voor de menselijke maat. Het landgoed ontwikkelt zich, voortbouwend op het verleden maar zeker ook vooruitkijkend naar de grote opgaven van nu, tot een voedsellandschap van de 21-ste eeuw. Het bestaat uit een regeneratieve boerderij, een zelfoogstmoestuin en een voedselbos waar klimaatadaptatie, gezonde bodem, water en lucht en sociale samenhang met de omgeving centraal staan. Biologische groente- en fruitteelt en kleinschalige veehouderij zijn er op elkaar afgestemd en het ‘landgoedmodel’ functioneert als een samenhangend systeem. Om hier gestructureerd richting aan te geven stelde de landgoedeigenaar mevrouw Kien van Hövell tot Westerflier, samen met tal van ondernemers en vrijwilligers een masterplan op dat inmiddels als inspiratiebron dient voor de Kop van Malden, een waardevolle groenzone tussen de stad en het dorp. Kien zal ons hier op 17 juni uitgebreid en enthousiast over vertellen. Zij zal ook stilstaan bij wat zo’n transitie voor haar persoonlijk betekent: van een adellijke familie met pachters naar het zelf beheren en aansturen van een biologisch landgoed en leren over duurzaam beheer van de aarde en samenwerken met alle partijen in de omgeving.
Programma Adelbert Zomerdag 13.30 inloop: koffie/thee met lekkers 14.10 welkom door voorzitter Anna Zanen 14.15 lezing over duurzaam landgoedbeheer 15.15 pauze met glaasje sap 15.30 gelegenheid om rond te wandelen over het landgoed a.h.v. een routekaartje 16.30 afsluitende borrel
Deelname aan deze dag bedraagt € 22,50 per persoon. Geeft u zich a.u.b. tijdig op, in ieder geval vóór 3 juni door een mail te sturen naar cjmham@hotmail.com (Ineke Ham) met uw naam en uw Adelbertafdeling. Let op: uw inschrijving is pas definitief na betaling van € 22,50 op rekeningnummer NL68ABNA0230000983 t.n.v. Adelbert Vereniging onder vermelding van Zomerdag.
3 Keer per dag bepalen we met onze vork in wat voor landschap onze kinderen zullen leven.

Related Posts

Tags

Share This