“Limburgs water in een veranderend klimaat” door dijkgraaf Patrick van der Broeck

Datum/Tijd
14/02/2022
20:00 - 21:45

Locatie
Hotel Asteria


 

Lezing Adelbert Venray: “Limburgs water in een veranderend klimaat”

Op maandag 14 februari 2022 om 20.00 uur is er weer een lezing in hotel Asteria in Venray

Dijkgraaf Patrick van der Broeck zal die avond een lezing geven over het leven in een wereld waarin het klimaat verandert. Hierin vertelt hij over de taken van Waterschap Limburg, blikt hij terug op de crisis van 2021 en gaat hij in op wat dit betekent voor de toekomst.

Water is inmiddels een vanzelfsprekend element in het land van de Peel en de Maasvallei. Limburg is immers al miljoenen jaren omringd door prachtige natuurgebieden en water vanuit de Maas met haar aangesloten beken. Het waterschap werkt dagelijks met meer dan 340 medewerkers aan de kwaliteit van het water, de veiligheid rondom water en klimaatverandering. Afgelopen zomer kwam de kracht van het water gevaarlijk dichtbij, toen de extreme neerslag in de provincie en in buurlanden zorgden voor alarmerende situaties. In snel tempo werden inwoners geëvacueerd, keringen opgebouwd, zandzakken gelegd en pompen geplaatst. Een hele operatie, opgezet met inwoners en partners binnen en buiten de waterketen.

Het op peil houden van al dat water en uiteindelijk weer gebruiken voor recreatie, sport, scheepvaart of om te drinken gaat gepaard met allerlei opgaves. Samen met inwoners en partijen is Waterschap Limburg in gesprek gegaan om een plan voor de toekomst te schetsen. Hoe maken we ruimte voor de rivier? En hoe zorgen we tegelijkertijd voor veiligheid en leefbaarheid in een gebied? De gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum is daar een actueel voorbeeld van. Een werkwijze die is ontwikkeld mét en vóór de omgeving.tbv Spraakwater WBL

Patrick van der Broeck groeide op in Kerkrade en woont al meer dan twintig jaar in de gemeente Venray. Hij volgde de studie Cultuurtechniek aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. Hierna studeerde hij aan de opleiding Fysische Geografie aan de Universiteit van Utrecht. Van der Broeck oefende gedurende zijn loopbaan diverse functies uit en in 1988 werd hij politiek actief. Sinds 1 januari 2017 is van der Broeck dijkgraaf van Waterschap Limburg.

Het bestuur van Adelbert Venray nodigt haar leden van harte uit voor deze lezing. Introducees zijn welkom. Zie ook www.adelbertvenray.nl