“Spiritualiteit en zin” door Prof. M.P.J. van Knippenberg

Datum/Tijd
14/01/2019
20:00 - 22:00

Locatie
Odapark


Spiritualiteit en zin

Adelbertlezing d.d. 14-01-2019Prof. Knippenberg

Prof.dr.M.P.J.(Tjeu) van Knippenberg

Prof. Dr. Tjeu van Knippenberg c.m. is Lazarist. Hij was pastoraal werkzaam in het centrum voor oecumene, in het ziekenhuispastoraat en in het woonwagenkamp te Zutphen. Aan de Rijksuniversiteit Utrecht deed hij onderzoek naar de oecumene in Nederland. Daarna was hij achtereenvolgens studentenpastor in Nijmegen, wetenschappelijk medewerker aan de Radboud Universiteit en hoogleraar praktische theologie en geestelijke leiding aan de universiteit van Tilburg. Vanaf zijn emeritaat geeft hij cursussen en retraites in binnen- en buitenland, is actief in de Antonius van Padua parochie Nijmegen en staat mede aan de wieg van het Vincent de Paul Center Nederland. Hij schreef boeken, onder meer over geestelijke leiding en zielzorg: Tussen naam en identiteit (20002), Towards Religious Identity (2002), Existentiële zielzorg (20082).