“De vele gezichten van de islam in Nederland; van renegaten tot burgers” door Dr. Martijn de Koning

Datum/Tijd
14/10/2019
19:30 - 22:00

Locatie
Odapark


Nederland heeft, zoals zovele Europese landen, een lange en ingewikkelde relatie met de islam vanuit de tijd van de kolonies (in het bijzonder Nieuw-Amsterdam, Suriname en Indonesië) tot de huidige tijd met de voormalige gastarbeiders en hun nazaten, postkoloniale migranten uit Suriname en Indonesië en de meer recente komst van migranten uit het Midden-Oosten. In deze lezing probeert Martijn de Koning een perspectief te bieden op de aanwezigheid van moslims in Nederland door enerzijds duidelijk te maken hoe Europese leiders een aversie tegen islam gebruiken om een Europese of nationale identiteit te kweken en anderzijds in te gaan op allerlei zorgen onder burgers over groeiende intolerantie, gevaren van extremisme en radicalisering over en weer. Na een korte historische uitzeenzetting zal Martijn de Koning in het bijzonder ingaan op het fenomeen salafisme, wat daarmee bedoeld wordt (en door wie) en de problemen daarbij.

 

Martijn de Koning is cultureel antropoloog en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft onderzoek gedaan naar identiteitsvorming onder Marokkaans-Nederlandse tieners, islamofobie en Foto Martijn de Koning.jpg 2racisme, salafisme, het anti-radicaliseringsbeleid en (militant) activisme onder moslims. In 2008 promoveerde hij op het onderzoek “Zoeken naar een ‘zuivere’ islam – Identiteitsvorming en religieuze ervaringen van Marokkaans-Nederlandse jongeren in Gouda” en in 2019 publiceerde hij samen met Nadia Fadil en Francesco Ragazzi de bundel “Ra

dicalization in Belgium and the Netherlands – Critical perspectives on violence and security” waarin diverse auteurs hun licht laten schijnen op de Nederlandse en Belgische anti-radicaliseringsaanpak, de uitgangspunten en consequenties ervan en de samenwerking met islamitische organisaties en anderen uit het maatschappelijk middenveld. Hij houdt een eigen weblog bij: CLOSER :  http://religionresearch.org/closer