“De achteruitgang van de natuur gaat sneller dan ooit” door Prof. dr. Ingrid Visseren-Hamakers

Datum/Tijd
12/11/2019
20:00 - 22:00

Locatie
Odapark


(N.B.: afwijkende datum: dinsdag 12 november)

“De achteruitgang van de natuur gaat sneller dan ooit in geschiedenis van de mens”

Lezing door Prof. dr. I. J. (Ingrid) Visseren-Hamakers

Ingrid Visseren

De huidige mondiale inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen: ingrijpende en fundamentele maatschappelijke veranderingen zijn nodig om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en de natuur te herstellen. Dit concludeerde het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) in zijn Global Assessment dat op 6 mei van dit jaar verschenen is. Bij het rapport zijn zo’n 150 internationale experts betrokken uit 50 landen. Ingrid Visseren-Hamakers, vanaf 15 mei hoogleraar Environmental governance and politics aan de Radboud Universiteit, is een van de auteurs.

Het IPBES- rapport onderzocht de oorzaken voor het verlies van biodiversiteit, de gevolgen voor mensen wereldwijd, en opties om de huidige trend van biodiversiteitverlies te keren. De conclusies liegen er niet om: de achteruitgang van natuur vindt met een ongekende snelheid plaats en steeds sneller dreigen soorten uit te sterven, met nadelige gevolgen voor mensen wereldwijd. Een miljoen planten- en dierensoorten worden bedreigd met uitsterven als de mensheid op de huidige voet verder gaat.

Toch is het nog niet te laat om het verschil te maken, maar alleen als er wereldwijd actie wordt ondernomen, van het lokale tot mondiale niveau. Door fundamentele, transformatieve maatschappelijke veranderingen kan de natuur wereldwijd nog steeds worden beschermd en hersteld.

Van 29 april tot 4 mei onderhandelden de 132 IPBES lidstaten (waaronder Nederland) tijdens de zevende zitting van de IPBES-plenaire vergadering in Parijs over het rapport. Zij hebben daar het rapport geaccepteerd en een samenvatting voor beleidsmakers vastgesteld. Het rapport is het eerste mondiale biodiversiteit assessment sinds 2005 en vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal richting de grote Conferentie van het VN-Biodiversiteitsverdrag in november 2020 in China. Landen, het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen in Nederland en wereldwijd zijn nu aan zet om de inzichten uit dit rapport om te zetten in acties en beleid.

In haar lezing zal prof. Visseren de actuele stand van zaken uitgebreid toelichten en ingaan op de transformatieve maatschappelijke veranderingen die in de nabije toekomst nodig zijn om het tij waar mogelijk te keren.