“15.000 jaar Maas, mens en landschap: de resultaten van 10 jaar onderzoek in Ooijen-Wanssum” door Dr.René Isarin

Datum/Tijd
14/03/2022
20:00 - 22:00

Locatie
Hotel Asteria


“15.000 jaar Maas, mens en landschap: de resultaten van 10 jaar onderzoek in Ooijen – Wanssum”

Voorafgaande aan de realisatie van Maaspark Ooijen – Wanssum is vanaf 2012 veel landschappelijk en archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek middels bureaustudies, duizenden handboringen, proefsleuven en opgravingen heeft heel veel kennis opgeleverd over de geschiedenis van de Maas en hoe de mens dit bijzondere rivierenlandschap benutte en bewoonde. In de presentatie lopen we de belangrijkste en meest sprekende resultaten langs, waarbij we beginnen in het staartje van de laatste ijstijd ca. 15.000 jaar geleden en rond 8.000 voor Chr. En de mens zijn intrede zien doen op de rivierterrassen en oevers van de toenmalige Maas.

René Isarin is geo-archeoloog en sinds 2012 betrokken geweest bij de gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum. Als adviseur landschap en archeologie heeft hij namens provincie Limburg het gehele onderzoeksproces mogen verzorgen en aansturen. René is oprichter en eigenaar van Crevasse Advies, het bureau dat adviseert bij kleine en grote ruimtelijke ontwikkelingen. Naast Provincie Limburg werkt(e) hij voor Rijkswaterstaat (o.a. ViA15, A15-A12) Provincie Zuid-Holland (RijnlandRoute, A4-A44) en Gemeente Maastricht (A2 Tunnel). Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leidde hij het team dat de Geomorfologische en Archeologische verwachtingskaarten voor het Maasdal tussen Mook en Eijsden maakte.

 

René Isarin